cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
GameScore
Active Level 3

User Statistics

  • 26 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

לקוחות S21 FE (רום ישראלי) תתחדשו, הגיע הPatch של מאי!
שלום קהילה,מאז פברואר מרגיש שלא מדברים על זה אבל לאנשים ביניכם שיש את המכשיר האם גם אתם מרגישים ירידת פריימים לפעמים בעת פתיחת המכשיר?הבנתי שמתחיל לצאת עדכון OneUI 4.1 שלא ברור מתי הוא יגיע לארץ אבל לא צויין שמה שהבעיה תתוקן.יש לי חרדה שהחברה לא תתקן...
Following