cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Guk
Active Level 1

User Statistics

  • 10 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

Akıllı saatime servis yazılım attığında resimdeki saat şekli silindi . Adını bilen var mı?  
Merhaba watch 2 için düşme algılama özelliği kullanılabiliyor mu?