cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Activity

Filter
Filter:
Posted by  Anonymous    in  Galaxy A

One Ui ana ekranını güncellemeden önce animasyonlar çok güzeldi güncelledikten sonra animasyonlar birden kayboldu ne yapabilirim böyle çok kötü... View Post

Plutonn-video-1705134857582
Posted by      in  Galaxy A

Yaklaşık 5 dakika önce members'e girdim ve telefon aniden 2 dakika boyunca donup kaldı. Güç tuşuna basılı tutup kapatmak zorunda kaldım. Telefonu... View Post