cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Activity

Filter
Filter:
Posted by  Anonymous    in  Galaxy A

One Ui ana ekranını güncellemeden önce animasyonlar çok güzeldi güncelledikten sonra animasyonlar birden kayboldu ne yapabilirim böyle çok kötü... View Post

Plutonn-video-1705134857582
Posted by      in  Galaxy A

Editse buraya yazmam nasip olmasın telefon klavyeye geçtiğinde tuşlar resimdeki yere geliyor ve her uygulamada oluyor her uygulamada sanki oyun... View Post