cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Resolved! Solved

Original topic:

Güven klasör şifre sıfırlama

(Topic created on: 01-10-2023 08:37 PM)
Quinn_
Beginner Level 3
Options
Galaxy A

Güvenli klasörün şifresini sıfırlamak için şifreyi sıfırlaya bastığımda samsung account sayfası açılmıyor ne yapabilirim başka

1 Solution


Accepted Solutions
Solution
Anonymous
Not applicable
Galaxy A
Merhaba. Cihazınızda oluşan bu sorun ile kaynaklı durumun kontrol edilmesi için Samsung Müşteri hizmetlerini arayıp uzaktan erişim talebi oluşturun. 4447711

View solution in context

1 Comment
Solution
Anonymous
Not applicable
Galaxy A
Merhaba. Cihazınızda oluşan bu sorun ile kaynaklı durumun kontrol edilmesi için Samsung Müşteri hizmetlerini arayıp uzaktan erişim talebi oluşturun. 4447711