cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
ZAFERÇINAR
Beginner Level 2

User Statistics

  • 0 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

A30 hotmail kurlumunu ayarlar>hesaplar ve yedekleme>hesaplar>hesap ekle> mic.exchange veya  e posta sekmelerınden ayrı ayrı, teker teker tamamladım. netice e posta gönderme başarısız ikazı veriyor.  KİŞİSEL(POP3) üzerinden kurunca GMAIL de sorunsuz ç...