cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Uygunsa
Active Level 3

User Statistics

  • 103 Likes
  • 1 Solutions

User Activity

     
            Eskişehir, Sazova Parkı Ters ışık.
         
     
  Buraya yükleyebilmek için kaliteyi düşürmek zorunda kaldım. Herhangi bir koruyucu ekipman olmadan doğrudan telefonu suya daldırarak çektim. Hdr10+ kapalı şekilde dönüştürdüm.