KGPATEL
Active Level 1

User Statistics

  • 4 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

NFC hone ke bad bhi Samsung pay work nahin kar raha.
Samsung galaxy m40 bettry drain problem
Followers