cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
kplneglect
Active Level 6

User Statistics

  • 501 Likes
  • 2 Solutions

User Activity

1 senedir kullanıyorum ekran süresi neden bu kadar düşmüş, bataryayı garantide değiştirmeyi düşünüyorum    
Bu nedir???    
Neden bu kadar azaldı?    
A32 ağır çekim modundayken ekranda titreme ve şerit halinde çizgiler oluşuyor 
Android 13 sonrası takılmalar var