cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Original topic:

Watch 4 güncelleme sonrası sorunları

(Topic created on: 01-05-2024 12:40 PM)
81 Views
s23256ufs4
Active Level 6
Options
Giyilebilir Cihazlar
son gelen güncelleme sonrası pil daha uzun süre gidiyor ama bildirimler geç geliyor ya da hiç gelmiyor. 

Telefona ve saate sıfırlama yaptım. 
2 Comments
mehmet537
Active Level 6
Giyilebilir Cihazlar
Aynı sorunları yaşıyorum bir tuhaflaştı bildirimler.
A145F
Active Level 6
Giyilebilir Cihazlar
Fabrika Ayarlarına Dön.
0 Likes