cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Resolved! Solved

Original topic:

Uygulama simgelerindeki bildirim sayılarının silinmesini önleme

(Topic created on: 09-28-2023 05:42 PM)
123 Views
s22Userr
Active Level 4
Options
Galaxy S

Merhaba,gelen bildirimler olduğu zaman uygulamaların üstünde bildirim sayısı gözüküyor,bildirim panelinden silince uygulama simgesinin üstündeki bildirim sayısının silinmemesi için herhangi bir ayar var mıdır?

1 Solution


Accepted Solutions
Solution
Anonymous
Not applicable
Galaxy S
böyle bir ayar yok sanırım

View solution in context

1 Comment
Solution
Anonymous
Not applicable
Galaxy S
böyle bir ayar yok sanırım