cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Activity

Filter
Filter:

M52

Posted by      in  Galaxy M

Pili yüzde yüzde doldurup çıkarttım yanlış pil kısmına baktığım zaman 18 saat 58 dakika kaldı diyor normal tasarrufta sizce bu durum normalmi View Post

Posted by      in  Galaxy M

Telefonu sürekli olarak güç tasarrufu modunda kullanmak pil sağlığı açısından iyi midir yoksa kötü müdür  View Post