cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Original topic:

SAMSUNG MEMBERS FORUM İÇERİK PAYLAŞMA KURALLARI

(Topic created on: 12-11-2019 03:17 PM)
SamsungTR
Community Manager
Options
Forum Kuralları

Samsung Members Forum,  forum faaliyetlerinin sürdürülmesi için bazı kullanıcıların forumdaki etkinliklerini kısıtlayabilir ve/veya yasaklayabilir. Bu faaliyetler aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla açıklanmıştır.

 

1. İçeriklerin devre dışı bırakılmasında temel kurallar

 

Aşağıda sayılı hallerden birinin ve/veya birkaçının ihlali durumunda Samsung Members Forum, bu ihlali/ihlalleri gerçekleştiren kullanıcıların içeriklerini silebilir ve/veya hesaplarını süreli ve/veya süresiz durdurabilir.

 1. Herhangi bir kişi için gizlilik veya güvenlik riski oluşturan gönderiler (örneğin; herhangi bir kişinin telefon numarasını, e-posta adresini ve Samsung Members forumdaki görsel bilgilerini izinsiz olarak paylaşmak veya herhangi bir kişiye ait kişisel bilgileri ilgili kişinin izni olmadan forumda paylaşmak)
 2. Yasal mevzuat uyarınca suç unsuru teşkil eden ve/veya temel örf ve adetlerimize veya genel toplum kurallarına aykırılık içeren paylaşımlar, gönderiler, yorumlar, etiketler vb.
 3. Nefret, taciz, küfür, hakaret ve ayrımcılık içeren, terör ve/veya siyasi propaganda yapan, fanatizm içeren görsel ve/veya yazılı gönderiler, yorumlar, etiketler vb.
 4. Başkalarının onuruna zarar veren, açığa çıktığında ilgili kişi hakkında ayrımcılığa sebebiyet verebilecek (ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri, biyometrik ve genetik veriler) veya başka kişiler hakkında nefret, taciz, küfür, hakaret içeren ifadeler
 5. Samsung ürün, kampanyalarıyla ilgili olmayan ticari içerikler
 6. Patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları gibi başkalarının haklarını ihlal eden gönderiler
 7. Çıplaklık ve cinsel içerikli yayınlar, alkollü içki ve tütün gibi her türlü sağlığa zararlı ürünler ile uyuşturucu gibi yasak ve sağlığa zararlı maddeleri içeren, kullanımını özendiren veya teşvik eden paylaşımlar, gönderiler, etiketler vb.

 8. Haklarının ihlal edildiğini düşünen kişiler tarafından içeriklerin silinmesinin istenmesi durumunda
 9. İlgili yasaları veya Samsung Members Forum’un kullanım koşulları ve şartlarını ihlal eden içerikler
 10. 18 yaşından küçükler hakkında, ilgili kişinin ebeveyn izni alınmadan oluşturulmuş içerikler.
 11. Samsung Members platformunun amacına aykırı kullanımlar.
 12. Samsung Members içerik paylaşma kuralları direkt mesaj kullanımı için de geçerlidir. Direkt mesaj yoluyla kullanıcılar arasında paylaşılan mesaj içeriklerini ve/veya kişisel verileri ilgili kullanıcılar haricinde hiçbiri kullanıcı veya moderatör görüntüleyememektedir. Bu mesajlarla ilgili sorumluluk yalnızca kullanıcılara ait olup Samsung ve Samsung Members moderatorleri sorumlu tutulamaz. Uygunsuz bir içerik aldığınızı düşünüyorsanız; uygunsuz olduğunu düşündüğünüz mesajın başlık bölümünün sağ tarafında bulunan yatay 3 nokta ( …) butonuna tıklayarak Samsung Members Ekibi’ne şikayet etmenizi ve inceleme talebi başlatmanızı rica ederiz.

2. Kullanım Sınırlaması

Bir üye yukarıdaki maddelerden biri veya birkaçını  ihlal ettiyse, kullanıcının faaliyetleri engellenebilir.

 

3. Paylaşımları kaldırma talebi

Samsung, bireysel ya da yasal taleplere istinaden; hakaret, kişisel bilgi ve telif hakkı ihlali gibi içeriğe sahip paylaşımları askıya alabilir ve/veya kaldırabilir.

Ayrıntılı ve detaylı bilgi için Samsung Members Hüküm ve Koşullar’ın incelenmesini rica ederiz.

 

4. İçerik Hakları

Her kullanıcının paylaştığı gönderilerden doğan sorumluluğunun yanında, telif haklarının ihlal edildiğinin düşünüldüğü durumlarda hak sahibi ya da yasal temsilcisi tarafından yapılan bildirim üzerine ilgili gönderiler kaldırılacaktır.

0 Comments