Community Activity

Filter
Filter:
Posted by      in  Galaxy S

שלוםמכשיר s23uהאם מישהו מכיר תופעה שבה צלצול המכשיר משתנה לבד מצליל שבחרתי ועובר למצב שקט? אני משנה בחזרה ואחרי זמן מה בודק ושוב שקטהאם יתכן שזה קשור... View Post

Posted by      in  Galaxy S

חברים יש לי s23 ultra וקרה לי משהו מוזר עם המצלמה שלא קרה לי לפני.. והאמת זה גם לא קרה באופן קיצוני זה קרה קצת תוך כדי צילום וידאו. אבל מעניין לדעת אם... View Post