DeedDi
Active Level 2

User Statistics

  • 29 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

אני משתמש בשעון של גוגל, בלילה הפלאפון על מצב טיסה, חיסכון בסוללה, ונא לא להפריע. הפלאפון פשוט לא מצלצל ואני לא מתעורר!בבדיקה שאני עושה ביום זה כן עובד אבל בבקרים לא. מה ניתן לעשות?(S21 דנדש)*עשיתי כעת בדיקה, עובד תקין. בבקרים לא. אלליי.כמו כן תכננתי...