cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Akki106
Active Level 6

User Statistics

  • 67 Likes
  • 3 Solutions

User Activity

Abhi tak samsung s9 series ko ui 2.5 nahi mila hai had ho gyi hai samsung ke chutiyape ki 26 tarikh ho gyi hai kab dega samsung uodate samsung lena hi nahi hai ab toh. 
Anyone tell me samsung s9 series ko UI 2.5 kab tak milega 
Samsung s9 series mai one ui 2.1 india mai kab tak aa jayega bettery drain ka pblm solv hoga ya nahi 
hey guys i want to sell my samsung galaxy s9 128gb anyone intrested pingme
mera samsung galaxy s9 aaj kal heat bahut hota hai....what i do?