Community Activity

Filter
Filter:
Posted by      in  אפליקציות ושירותים

האם ניתן להוסיף מספר כרטיסי אשראי בעלי ת.ז שונה או לא?אסביר,לי יש אשראי על שמילאשתי יש אשראי על שמה עם המון הטבותלא נותן לי להוסיף את האשראי... View Post

Posted by      in  אפליקציות ושירותים

אתמול עידכנתי את הטלפון שלי ומאז בתרגומים במקלדת שלי אין את השפה עברית.יש הרבה שפות ועברית לא מופיעה ברשימה.כרגע אני לא יכולה לכתוב טקסט בעברית ולתרגם... View Post