cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Resolved! Solved

Original topic:

Samsung members tanı yerinde yazan yazılarda

(Topic created on: 08-29-2022 08:47 PM)
Snapdragon86520FE
Expert Level 5
Options
Galaxy S

Mavi renkli normal yazısı yazıyor bundan başka yazmaz mı 

Yazabileceği en iyi durum iyi mi?

Pil durumunda normal yazıyor yaşam iyi

2 Solutions


Accepted Solutions
Solution
Mustafa3437
Expert Level 5
Galaxy S
Solution
narcosis
Expert Level 5
Galaxy S
Evet en iyisi Normal yazar..

View solution in context

2 Comments
Solution
Mustafa3437
Expert Level 5
Galaxy S
En sonu o.
Solution
narcosis
Expert Level 5
Galaxy S
Evet en iyisi Normal yazar..