cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
HIkfair
Active Level 2

User Statistics

  • 7 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

أسعد الله أوقاتكم بكل خيرهل يوجد أحد مرت عليه مشكلة في التعبئة التلقائية للرسائل اللي فيها رمز تحقق؟ المشكلة موجودة عندي على جهاز s22 العادي ان الرمز ما ينكتب بنفسه لازم انا اكتبه بينما في a54 كان الرمز يتسجل بنفسه.كنت اقول ان المشكلة من التطبيقات نف...