cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
body1254
Active Level 4

User Statistics

  • 18 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

أندرويد ١٤ هينزل امتى ؟؟
تحديث شهر أبريل هينزل امتى للسامسونج a53??
ممكن اعرف امتى التحديث الشهري لسامسونج a53 اللى هينزل بعد تحديث أندرويد ١٣ ؟؟
أندرويد ١٣ للسامسونج a53 تمام أحدث ولا فيه مشكلة ؟؟
التحديث الجديد اللى لسه نازل لسامسونج a53 أحدث تمام ولا فيه مشاكل؟؟