cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
5tepe
Active Level 2

User Statistics

  • 148 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

     
    Bir Arap atasözü der ki; “insan, iki küçüğüyle insandır.” İki küçükten kasıt da kalp ve dildir. ALLAH kalbimize de dilimize de istikamet nasip eylesin.