cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
pqwerty2020
Beginner Level 4

User Statistics

  • 0 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

الجهاز سى بجميع المقياس جوده الشبكه  50%مستشعر البصمه بطي لمس الشاشه أخطاء كتير جدا بطي في استجابه التطبيقات الجهاز سيئ بجميع المقياس المشاكل دي كلها في جهاز واحد ولو مش هتتحل هعمل شكوي لجهاز لجهاز حمايه المستهلك