cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Salmamohamed33
Beginner Level 4

User Statistics

  • 2 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

الاشعارات للميسد كول مش بتظهرلي دخلت من الاعدادات علي notifications و جيت عند برنامج الاتصال عند كلمه ميسد كول لا بتفتح ولا بتقفل وجيت اجرب اشوف الصوت بتاع ال notifications شغال بردو ولا لا و طلع مش بيتعلي ولا بيتوطه و مقفوله خالص و كمان صوت system و...