cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Yedidya24
Active Level 2

User Statistics

  • 32 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

הי.אני יודע שניתן לפצל מסך על ידי גרירת האפליקציה בשורה בתחתית המסך לתוך המסך. אבל אם זה אותו אפליקציה זה לא מאפשר.האם יש דרך לעקוף את זה? או שסמסונג תתמוך באפשרות כזאת? לפעמים באותו אפליקציה יש מסכים שאני צריך גישה אליהם באותו זמן, כמו וורד וכו’.
כדי לחסוך בסוללה בזמן שינה - אני מפעיל את "מצב שינה" קרוב לשינה ואז מכבה אותו כשאני מתעורר.הבעיה:לא תמיד אני זוכר לעשות זאת, ושעות השינה הם משתנות כל יום ולכן הגדרה ידנית להפעלה אינה פתרון אידיאלי.הפתרון:הוספת הגדרה בהגדרות מצב שינה שהוא יופעל ויתכבה...
תקופה די ארוכה, פחות או יותר מרכישת השעון שמתי לב לדיילי בפעולות ומעבר בין מסכים (לא רק אנימציה) בהשוואה לפעולות בסמארטפון שהם קורות מהר ובצורה חלקה
זה יקל מאוד אם במצב בחירה של אובייקטים יהיה אפשרות להזיז אותם על ציר המעגל )360°) ולא רק להקטין או להגדיל
יש לי הצעה לפיצ’ר חדש באפליקציה.כרגע, הדרך ליצור צורות גאומטריות בגודל מדוייק היא להפעיל את כפתור ”תיקון אוטומטי לצורות”, לצייר, ללחוץ על כפתור ”מצב בחירה”, לבחור בצורה ואז להגדיל או להקטין לגודל הרצוי.אני מציע לעשות בנוסף כפתור שמראש אני בוחר את הצו...