cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
mohamad1sy
Active Level 7

User Statistics

  • 563 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

الحمد لله 
سأظًلُِ أسآمحٍڪ وُآغض آلُِطُرٍفُ عٍن تصرٍفُآتڪ حٍتى أڪرٍهـڪ بَقٌنآعٍة 
"ناسن لها بالقلب حشمه وتقدير وناسن تجي وتروح محدن فقدها";"أقبلت مثل اللي يبشر بمولود واقفيت مثل اللي يعزي بغالي";
حٍطُيتهـم ڪحٍلُِ لُِعٍيوُني .حٍسآفُة طُلُِعٍ ڪثرٍ آلُِڪحٍلُِ يعٍمي 
عٍندِمآ يسيطُرٍ عٍلُِيڪ آلُِملُِلُِ يقٌتلُِ جٍميعٍ أحٍلُِآمڪ 