cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Rammstein
Active Level 2

User Statistics

  • 4 Likes
  • 1 Solutions

User Activity

Zil sesi ayarlarken rastgele bi kısımdan müzikten kırpma yaparak seçiyor. Bunu benim istediğim dakikadan seçip o kısmı telefonun zil sesi yapma şansım var mı?