cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
DanielH
Active Level 2

User Statistics

  • 16 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

היה לי s21 ultra רכשתי את s24 ultra ואיני מוצא את האפשרות של זיהוי קולי של המתקשר. ב 21 עבד מצויין. מבקש עזרה. תודה
לגאלקסי החדש מסתבר אין תמיכה בעברית ל AI האם אני טועה או שיש פתרון
ביצעתי עדכון ui6 לגלקסי s21 ultra והחלה תופעה כאשר אני מעלה פייסבוק הוא קופץ ללא שליטה כאן בגרסת אנגלית וגם בעברים
היי איך אני מגדיר זיהוי קולי בשיחה נכנסת? היה לי ואופס נעלם ואיני זוכר. יש לי s21 ultra תודה
Following