cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
bakha890
Beginner Level 2

User Statistics

  • 0 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

التليفون اتخبط خبطه بسيطه ومعتش بيشحن وبقي بيشحن في ٧ ساعات وبتقعد اكتر من نص ساعه عشان يزيد وأكد فلميه