cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
amor_elgamed
Beginner Level 3

User Statistics

  • 2 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

البطارية عندي في جهاز a20s بتنقص لوحدها مثلا اتنين في المية ولو مثلا البطارية 24 اصح من النوم الاقيها 16 فهل ده طبيعي ولا ايه وايه الحل