cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
eslem00
Active Level 1

User Statistics

  • 2 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

لزم ادوس علي زرار الصوت الواطي وزر البور عشات يقفل بيعمل كل يومين كده
الاضاه بتكون عاليه والتلفون مقفول ولما يفتح الاضاءه مابتعلاش