cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
eli8585
Beginner Level 2

User Statistics

  • 1 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

לפני חצי שנה החלפהחלפתי מכשיר A72 ל S20FE 5g. במקביל היה לי קו מהעבודה. עזבתי שן, והקו חזר אליהם. עשיתי קו חדש דרך סלקום. אני לא מצליח להחזיר את חשבון הסמסונג המקורי, כי היא שולח הודעה אימות לטלפון הישן. מה שלא ניסיתי, לא מצליח לשחזר את החשבון. פתחתי...