cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
shimishimiYa
Beginner Level 4

User Statistics

  • 4 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

ברמה מקצועית לא בא להציק אבל יש מריחות ורעש בצל. עכשיו קניתי את האולטרה לפני שבוע אני לא כזה מבין גדול במצלמות גלקסי אבל ל23 אולטרה זה על הפנים לפי דעתי וראיתי את זה בהרבה תמונות שאנשים מצלמים