cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
meedo1
Beginner Level 2

User Statistics

  • 0 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

الجهاز بيفصل صوت تلقائى وبقفل الجهاز ودقيقة واشغله يشتغل زي الفل اية العيب دة سوفت ولا اية يا ريت الحل الجزرى عشان تعبت وبقاله ثلاثة اشهر فقط 