cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Gtiowner
Active Level 1

User Statistics

  • 1 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

من فضلكم حدثت واجة 5.1 Ui من بعدها كل شوية الموبيل ميشوفش الشحن السريع غير بعد ما اشيل السوكت و احطة كذة مرة و يعلق اكني عمال اشيل الشاحن و احطة و سعات يقولي في مياة في السوكتاية الحل؟؟ كل دة مكانش موجود قبل ما اسطب التحديث شكرا مقدما
بعد تحديث اندرويد ١٣ Pics art يفتح و يقفل لوحدة ميشتغلش و كذلك zedgeاية ااحل؟؟