cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
ــــــــــــــــa
Beginner Level 2

User Statistics

  • 1 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

وين اعين التقاط الشاشه جوال جالكسيA22يعني التقاط بلمس ولا اضافت رموز غير للي تضغط ع الصوت ولا غلاق للي يعرف يفيدنا