cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
mohamed_maaz
Beginner Level 5

User Statistics

  • 6 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

خدمة الدفع مدى NFS كانت ممتازة الحين اقرب الجوال من جهاز الدفع كذا مرة و ما يستجيب الا بعد كذا محاولة  .. في احد واجهته نفس المشكلةجوال A70