cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
a7medeh2b
Active Level 6

User Statistics

  • 49 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

التسجيل التلقائي للمكالمات في a52s لم يتم تسجيل بعض المكالمات بالكامل حد عندو حل 
برجاء حل مشكلة التسجيل التلقائي للمكالمات في التحديث القادم ل A52s تسجيل المكالمات لا يعمل بشكل صحيح ولا يتم تسجيل المكالمة بالكامل