cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
abobsam2020
Beginner Level 2

User Statistics

  • 4 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

 بـسـم اللـــه الرحمـــــن الرحـيـم   *الــدرس ١٥٦*  س٨٦٢/ كم صلاة الضحى ؟  ج٨٦٢/ أقلها ركعتان، وله أن يزيد ما شاء الله .  س٨٦٣/ بكم تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ؟  ج٨٦٣/ بسبع وعشرين درجة .  س٨٦٤/ ما هي أفضل صفوف الرجال ؟  ج٨٦٤/ أولها ....