cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
YakovM
Active Level 4

User Statistics

  • 62 Likes
  • 1 Solutions

User Activity

האם מתי שהוא יהיה ביקסבי בעברית או שזה לא מתוכנן או שכבר יש???
רק לי הסוללה נגרמת מהר מדי גם אם אני משחק או רק שומע שירים הסוללה נגרמת מהר???.יש דברים לעשות עם זה כי ניסיתי הרבה דברים??.
האם אדים יכולים לשבש את הטלפון?
רק אצלי אחרי העדכון הפיצר החדש של להעתיק נגיד אנשים מתמונה מהגלריה לא עובד (אני עם ה22plus).
אני קניתי את הטלפון שלי לפני בערך חודש.ואני רוצה לדעת איך אני יכול לדעת אם יש לי אחריות .אשמח לעזרה. תודה.