cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Casio9
Active Level 1

User Statistics

  • 1 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

الابديت وصل ولا لسه
 التحديث بتاع اندرويد ١٤ نزل ل A04s ولا لسه في ناس نزل عندهم وعندي لسه
هو التحديث بتاع اندرويد ١٤ نزل ل A04s ولا لسه في ناس منزلش عندهم
فون A04s عندي لسه منزلوش android 14 رغم ان في أجهزة تانية عملت الابديت بتاعه
Following