cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
reda202020
Active Level 1

User Statistics

  • 2 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

في تحديث جديد نازل قريب؟؟
الجهاز مره واحد بيقفل لوحده ومبيستجبش وممكن بعدها بيوم او اكتر يشتغل ايه الحلS21 +