cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
shink77
Beginner Level 2

User Statistics

  • 1 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

بعد التحديث الأخير اصبح صوت السماعه الخارجية عند تشغيل الوسائط بيقطع عند خفض الصوت يعمل بدون مشاكل