cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
fenderbugra
Active Level 1

User Statistics

  • 10 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

    Ekran süresi iyi mi
1 aydır kullanıyorum şarjım %20 kaldığında 7 saat 30 dakika ekran süresi aldım normal midir oyun oynamıyorum sosyal medya youtube (4000 pil kapasitesi)
a51 dün aldım ertesi gün %75 şar j kaldığında 150 dakika ekran süresi verdi normal mi yoksa bir kaç şarjdan sonra mı test etmeliyim