cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
AmitCBR
Beginner Level 5

User Statistics

  • 13 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

אני כבר חודש עם המכשיר, ולמרות שחשבתי שיהיה מסורבל לקחת אותו לפעילויות השוטפות אני דווקא מופתע כמה הוא נוח. מבחינת מעבר בין מצב סגור לפתוח (למצב טאבלט) יש קצת באגים אבל לרוב עובד חלק. גם בעניין המצב הסגור - הייתי בטוח שזה לא יהיה פרקטי, אבל את רוב הפ...