cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
fanchuk
Beginner Level 2

User Statistics

  • 5 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

היי, איך אני יכולה לדעת שקיבלתי תו זהב בהתאם למבצע של סמסונג (כביכול מילאתי את הפרטים, אבל אני לא בטוחה שזה נקלט בהצלחה כי לא זכור לי שזה הביא אותי לדף סיכום, וכשאני מנסה למלא שוב זה רושם שזה מולא בעבר או שמספר ה- IMEI שגוי).תודה מראש.