cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
berdoron
Beginner Level 2

User Statistics

  • 0 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

בעת שאני מנגן בספוטיפי שירים המוזיקה מתחילה חזק ואז לאחר כמה רגעים יש שניה של שקט שלאחריה המוזיקה נשמעת חלש. יש לציין שאם בהגדרות בלוטוס אני מכבה את האופציה של שיחות זה לא קורה אך זה לא פתרון טוב מכיוון שאני צריך לשוחח בטלפון בדיבורית ברכב. למישהו יש...