cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
rumeysaah
Active Level 1

User Statistics

  • 12 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

    Görüntülü arama esnasında bu çıkıyor ve kapanıyor 3 kez yeniden başlattım ama hala yapıyor
Samsung telefonumu 3 ay önce aldım garanti yollayınca yedek telefon gönderiyorlarmı