cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Members_wWNCcrZ
Beginner Level 2

User Statistics

  • 4 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

Samsung  A20s cihazim hiç bir şekide şarj olmuyor daha önce %56 57 y kadar dolup tekrar yeniden takımca %100oluyordu burda sansung servis olmadığı garantisi bittiği için bir tamirciye berdim ama sorun ne kabloda ne sokette sorunun daha büyük oldugunu...