cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
ياغيم
Active Level 3

User Statistics

  • 103 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

‏"في أضْلُعِي يَحيا هواكِ وإنَّهُ باقٍ كما يبقى فؤادي يَنْبِضُ"..
في قرار الحب اجتزت فضاء الكلام ليلة اقتران القمر بكوكبي..☁️