cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
erantheking21
Active Level 2

User Statistics

  • 2 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

היימאקו לא עולה לי יותר לאחר עדכון הגירסה, הסרתי והתקנתי מחדש והוא מסרב לעבוד , בדקתי בגירסה של אנדרואיד 12 בטלפון באנגלית זה עובד מה אפשר לעשות
לאחר שדרוג המכשיר לאנדרואיד 12 ב2 מכשירי s21 ultra בעת קבלת שיחה שהטלפון לא בשימוש (המסך לא דלוק ) אני מקבל שיחת טלפון ובעת ניתוק זה היה מחזיר אותי קודם לשלב של מסך נעילה והאם אני רוצה לפתוח מסך , היום זה עוקף את המסך ומכניס אותי ישר למסך בית , זה קו...